Averbode (Vlaams-Brabant)

De Abdij van Averbode werd in 1135 gesticht op initiatief van Arnold II, graaf van Loon, en was oorspronkelijk een ‘dubbelklooster’ waarin zowel mannen als vrouwen leefden.
In het begin van de 13e-eeuw is het definitief ‘ontdubbeld’.
Het is een abdij van de Premonstratenzers, ook Norbertijnen of Witheren genoemd.
Het gotische poortgebouw, opgetrokken in de tweede helft van de 14e-eeuw, is het oudste nog bestaande deel.
De gemeenschap telt 92 leden waarvan er 39 in de abdij leven en werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month ye@r *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.